Плати сметка

Чекор 1:

Избери семејство и плати сметка

Чекор 2:

Прикачи потврда за платена сметка

Филтер:

0

Избери семејство:

Семејство 01

Инфо:

КОРИСНИЧКИ БРОЈ:

Тип на сметка
Број на фактура
Износ

Прикачи потврда за платена сметка

Како последен чекор, по успешно плаќање на сметката на платформата на ЕВН, потребно е да ја прикачиш потврдата која ти пристигна на твојата email адреса. Потврдата ни е потребна за да може сметката да биде обележана како платена.

Прикачи потврда

Повлечи и пушти го документот тука, или кликни за да одбереш документ