Ways2Help bashkon organizatat
në të gjithë Maqedoninë.
Le të kontribuojmë së bashku!

Misioni ynë

Qasje e lehtë për donatorët duke i bashkuar organizatat në një vend.

Sigurimi i një aksesi të lehtë në internet për të gjithë humanistët, donatorët dhe individët që janë të gatshëm të bëjnë një ndryshim në të gjitha veprimet e bamirësisë dhe Organizatat joqeveritare që ofrojnë ndihmë për popullatën e cenueshme.

Vizioni ynë

Aktivizëm dhe përfshirje me qëllime për të zgjidhur problemet në komunitetin tonë.

Mbështetja e nismave individuale, thirrje për ndihmë dhe organizata në mënyrë që të rritet përfshirja e qytetarëve në ndërtimin e një të ardhme sa më të mirë për të gjithë.

Ways2Help has . We make the best for all our children.

0M Causes
0K Valunteer
0K Childrens
0K Countrys

What We Do

Ekipi ynë

Moni

Monika Rizovska

CEO & Founder
George2

George Bogdanovski

Creative Director
Ana

Ana Sekulovska

Writer
Dina

Dina Damjanovikj

Developer
Marta

Marta Tolevska

Developer

Organizatat Mbështetëse: