Самохрана мајка со две малолетни ќерки има потреба сместување

Самохрана мајка со две малолетни ќерки има потреба сместување

Самохрана мајка со две малолетни ќерки има потреба сместување

Споделувајќи ја приказната на оваа мајка се надеваме дека ќе најдеме начин како да и помогнеме, да и пружиме поддршка и кончно да внесеме надеж насмевки и среќа во нејзините очите, а и во очите на нејзините две малолетни ќерки кои се грижат за неа.

Оваа харабра жена на која животот и додели многу предизвици е во потрага по допол дом, место каде што нејзините ќерки би имале достоинствен живот. Призренка Мишиќ живее од постојана социјална помош, детски дотаток и од нега за трето лице, со дваенаесет илјади преживува колку што може. Таа е самохрана мајка која страда од епилепсија и заедно со нејзините малолетни ќерки три години живее во куќа во Куманово, во која од секаде тече вода и тоне во влага, но не се жали од лошите услови, поради кои и здравјето и е влошено.

Вака изгледаат мизерните услови каде што моментално престојува ова семејство. Доколку постои начин на кој може да помогнете или пак имате предлог решение како би можеле да пружиме поддршка на ова смејство со цел да ја подобриме нивната моментална ситуација, ве замолуваме да ни се обратите преку пишување на вашиот контакт и начинот на кој би можеле да помогните во имбокс порака на нашиот фејзбук профил Ways2help